Trenéři našeho hokejbalového klubu se nyní učastní trenerské stáže na Slovenku u týmu hbk Roconaba Zohor. Zde získavají náhled, nové poznatky a zkušeností o fungování cizího týmu v jejich domácím prostředí. Trenéři mohli vyjet díky projektu erasmus. Tomuto přispěl projekt Erasmus. Rozhodli jsme se Proto jsme se rozhodli Vám přinést první report z této stáže a vyzpovídali jsme mladou trenérku Eagles, Michaelu Víchovou, aby se podělila o své zážitky a zkušenosti ze zatím poběhlých tří dnů.

Míšo jak se ti naskytla možnost vycestovat a jsi ráda že jsi jela?

Vedení klubu trenérům všech kategorií nabídlo zúčastit se týdenní stáže na Slovensku. Jakmile jsem se o nabídce dozvěděla, řekla jsem si, že by bylo dobré tuto možnost využít a obohatit se o nové tréninkové postupy i o přístup k mládeži jako takové, jelikož tyto zušenosti mi chybí. Tato akce je dobré pro získání rozhledu jak v oblasti přípravy na hřišti tak mimo něj.
Jsem velice ráda, že jsem mohla jet, alespoň na pár dní, si vyzkoušet práci s dětmi z cizího klubu. Podle mě je pro začínajícího trenéra velmi přínosné a obohacující vidět odlišné možnosti treninku a odlišnou práci s mládeží.

Co tě nejvíce překvapilo u slovenského týmu?

Nejvíce mě asi překvapila disciplinovanost mládežnického týmu. Ačkoliv se jedná o převážně mladší žáky, je u nich vidět píle i radost z možnosti se zdokonalovat. Na hřišti hráči poslouchali, neodmlouvali a věnovali se pouze tréninku.

Viděla jsi u slovenského týmu prvek, o kterém víš, že ho integruješ do své trénérské činnosti?

Ano, líbila se mi cvičení, kde se hráči věnovali vedení míčku na hokejce. Tím, že slovenskému týmu tréninky začínaly naším příjezdem, zařadili těchto cvičení opravdu mnoho. Taktéž se mi líbily kondičně zaměřené tréninky.
Jediné, co mi u tréninku chybělo, byl důraz na cvičení správnosti provedení střelby, popřípadě cvičení kombinací.

Jaký vliv měl erasmus pobyt na tvůj osobní a profesní rozvoj?

Z hlediska profesního přístupu se budu snažit lépe přizpůsobit treninkový plán, ať už na hřišti nebo při kondiční přípravě, o dosažení vytvoření plánu více hráčům na míru. Do budoucna chci určitě zapracvat i na větší motivaci mládeže při podávání výkonů. Vycestování na erasmus mi přineslo i rozvoj nových technik a forem treninků. Z hlediska osobního přístupu musím pracovat na rozvoji plánovaní cvičení.

Popis není dostupný.Popis není dostupný.Popis není dostupný.